Alle tilbud er gældende 1½ mdr. om ikke andet er anført.

Oplyste leveringstider i tilbud er skønsmæssige.

Endelige leveringstider vil først kunne oplyses når tilbud indgår som ordre, og regnes fra ordredato.

Ordredato, er at regne fra den dato ordrebekræftelse samt evt. acontobeløb er LB døre og vinduer Aps i hænde.

Eventuel overskridelse af leveringstid berettiger ikke køberen til annullering af en ordre.

Krig, ildskade, strejke, lockout, transporthindringer og andre uden for vor kontrol lignende hændelser, der medfører at ordre ikke kan effektueres, fritager os for leveringspligt og erstatningsansvar.

Levering er altid ab fabrik om ikke andet er anført. Betaling er altid aconto 25% af totalbeløbet incl. moms, rest ved levering, om ikke andet er aftalt skriftligt.

​REKLAMATION OG SERVICE:

​Eventuel reklamation af enhver art må ske før isætning og inden 8 dage fra varens modtagelse.

Er produktet isat, betragtes det som godkendt.

Ved senere opståede skader har køber 5 års reklamationsret. Reklamationsretten omfatter påviste fabrikations- eller materialefejl.

LB døre og vinduer Aps er berettiget til selv at foretage udbedringen.

Hvor der berettiget konstateres fejl eller mangler der berettiger køber et nyt produkt, indgår omkostning ved afmontering af det gamle produkt samt montering af det nyt produkt, samt eventuelle følgeskader ikke i reklamationsretten.​

​REKLAMATIONSRETTEN OMFATTER IKKE:

  • ​Almindelig efterhjælp f.eks. smøring, afhøvling og justering.
  • Skader, der skyldes manglende vedligeholdelse og almindelig slid.
  • Skader, der skyldes ukorrekt opbevaring inden montering, samt ukorrekt montering.
  • Skader, der skyldes mangelfuld eller forkert overfladebehandling.
  • Skader, der skyldes ændringer foretaget af køberen.
  • Harpiks samt knast gennemslag.
  • Vand indtrængen ved indadgående elementer.

​VEDLIGEHOLDELSE:

​Alle malede elementer bør mindst én gang årligt efterses for evt. revner/krakeleringer i malingen.

Revner/ Krakeleringer kan især forekomme ved knaster. Specielt bundglaslister i træ skal efterses årligt.

Holdbarheden af overfladebehandlingen på bundglaslister i træ kan ikke forventes at svare til de øvrige overfladers holdbarhed. Ved sydvendte facader med kraftigt sollys, havgus eller hvor der er særlig høj fugtpåvirkning fra rumside, bør vedligeholdelsesintervallet tilpasses forholdende. Justering af anverfer samt slutblik kan forekomme efter montering.

LB døre og vinduer Aps bruger udelukkende godkendt kernetræ, dvs. harpiksholdigt træ, og der kan derfor forekomme harpiksudtræk i form af små dråber på overfladen. Disse kan fjernes ved forsigtigt at afbørste dråberne når de er krystalliseret, uden at ødelægge overfladebehandlingen. Endvidere kan der ved lyse farvenuancer forekomme gule skjolder, disse kan i et vist omfang fjernes ved forsigtig gnidning med sprit på en klud. Ved korrekt vedligeholdelse er det normale tidsinterval for genmaling af elementerne ca. 5 år. Det kan dog være mindre ved stærkt udsatte facader. Genmaling kan ske med acryl eller oliemaling. Inden genmaling bør overflade afslibes let, evt. med slibesvamp, for derefter at overmales. Malingsleverandørs produktanvisninger bør følges nøje.

Egebundkarme bør overflade straks efter montering med olie, det tilrådes at påføre olien med pensel i et dækkende lag, efter ca. 10 min. aftørres det overskydende olie med en klud.

Egebundkarme bør mindst 1 gang om året afslibes let, dog så meget at evt. misfarvning eller andet forsvinder, og smøres derefter.

Tætningslister bør aftørres jævnligt. Brug ikke benzin eller andre opløsningsmidler som fortynder eller lign. En klud opvredet i vand med opvaskemiddel plejer at være tilstrækkelig.

Tætningslister må ikke overmales! Tætningslister er indnoted i ramme, og kan derfor let demonteres ved genmaling.

Få et uforpligtende tilbud her!

Udfyld formularen herunder – så vender vi tilbage hurtigst muligt.

Håndværker garanti

Vælg en håndværker med garanti

Så er du i trygge hænder

Ved at vælge en håndværker med Håndværkergaranti er du sikret et sikkerhedsnet, som hjælper dig, såfremt du oplever fejl og mangler ved det udførte arbejde.

Håndværkergaranti dækker op til 150.000 kr. inkl. moms pr. sag – også selvom virksomheden, der har udført arbejdet, går konkurs.

Vi samler på glade kunder

Læs hvad vores kunder siger om os

Vores gamle udestue blev udskiftet og forvandlet til en smuk integreret del af vores hus i Rønnede – i mahogni – som resten af husets vinduer.

Alt udskiftet af LB Døre & Vinduer. Lokal kvalitet

Avatar placeholder dame

Vores gamle udestue blev udskiftet og forvandlet til en smuk integreret del af vores hus i Rønnede – i mahogni – som resten af husets vinduer.

Alt udskiftet af LB Døre & Vinduer. Lokal kvalitet

Avatar placeholder dame
© Copyright - LB - Døre og Vinduer ApS - Sitemap